NIKE FA22 KIDS STYLEGUIDE

CLIENT – NIKE

Client: Christina/Char

 

Photographer: Fei Tong

Director: JOE

DP: Shuaijun Luo

Set Designer: Simo Luo

Stylist: Li Bo

HMU Artist: Eda

Talent: Li Jinhao/Wang Zihua/Xu Yile/Han Yushan/Lin Wenyi/Zi Qi

 

PRODUCTION – BLOC

Producer: Astro Chen

Production Coordinator: Shan Shan

Production Assistant: Guanlin Wan

SHARE TO
VIEW MORE