Hqeivy – NIKE SP23 KIDS SPRING OUTING

CLIENT – NIKE 

Nike: Amo/Mandy

 

Photographer: Hqeivy

Stylist: Guanghui

Hair Artist: Yu nan

Makeup Artist: Yue Xueqing

Set Designer: Mook

Talents: Dong Fengli/Chen Xia/Liu Yiling/Dong Li/Yang Junxiao/Lin Juan/Wang Zihua/Chen Zhiwen/Li Shunsha/Zheng Xin/Maksel Anastasiya/Chen Zhuoru/She Yunjuan 

 

PRODUCTION – BLOC

Producer: Astro Chen 

Producer Manager: Sarah Chan

Producer Coordinator: Joie Yu

Production Assistant: Yani Ma/Leah Hua/Yuxuan Qiu

SHARE TO
VIEW MORE