Di Wei – NIKE HF & IWD

CLIENT – NIKE

Nike: Cyan Wang/Diana Tang/Shang Kuan/Moka Elaine/Izzy Shen

 

AGENCY – LXU

LxU: Nick/He Yang/Ming/Una/Mark 

 

Photographer: Di Wei

Stylist: Athena Wang

Set Designer: Mia Yang

HMU: Jade

 

PRODUCTION – BLOC

Producer: Astro Chen

PM: Shanshan Lv

PC: Leah Hua

PA: Feifei Zhang/Suri Li/Tina Lin

SHARE TO
VIEW MORE