Benjamin Lennox – NIKE WBB x Yang Liwei

CLIENT – NIKE

Nike: Reggie Ocampo/Lei Zhang/Mandy WuPenny Ho/Genelle Chang/Greta Ma/Chilam Qin/Bella Liang

 

Photographer: Benjamin Lennox

Stylist: Guanghui

HMU: JK

 

PRODUCTION – BLOC

Producer: Sarah Chan

PC: Zed Zhang

PA: Keira Wu

SHARE TO
VIEW MORE